• برنامه امتحانی روز دوم 1400/04/02

  جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.


  8-10 11-13 14-16
  مکانیک مواد, ( 311878), گروه 30,, مصطفی دادخواه, تعداد 16
  کلاس 101

   
  ساختمان داده و الگوریتم ها, ( 313301), گروه 1, , فاطمه ساجدی, تعداد 14
  کلاس 101

   
  اندیشه اسلامی 1, ( 31293), گروه 10, , محمد جواد طیبی, تعداد 56
  کلاس 101

   
  اصول شکل دهی مواد2, ( 311909), گروه 30, , فاطمه سعیدپور, تعداد 18
  کلاس 102

   
  متالوژی فیزیکی مواد 2, ( 311917), گروه 30, , مرتضی حاجی زاده, تعداد 15
  کلاس 102

   
  ترمودینامیک۱, ( 311176), گروه 10, , مرتضی سعادت طرقی, تعداد 16
  کلاس 102

   
  عملیات واحد2, ( 311795), گروه 20, کلاس 103, بهگام رحمانی وحید, تعداد 11
  کلاس 103

   
  زبان تخصصی مکانیک, ( 311296), گروه 10, , حبیب الله صفری, تعداد 26
  کلاس 103

   
  رباتیک, ( 411286), گروه 10, , حسن غفوریان نصرتی, تعداد 4
  کلاس 103

   
  مقاومت مصالح, ( 312179), گروه 25,, ابراهیم بخشی زاده, تعداد38
  کلاس 112

   
  زبان تخصصی مکانیک, ( 311296), گروه 11, , محمد حاتمی, تعداد 12
  کلاس 112

   
  مقاومت مصالح ۱, ( 311467), گروه 10,, رضا مقصودی, تعداد 28
  کلاس 112

   
  تکنولوژی فرآیندهای پتروشیمی, ( 311758), گروه 25, , بهگام رحمانی وحید, تعداد 9
  کلاس 201

   
  سینتیک و طراحی راکتور, ( 311798), گروه 20, , محدثه نظری, تعداد 20
  کلاس 201

   
  مهندسی محیط زیست, ( 311404), گروه 10,, ابوالفضل فرزی, تعداد 35
  کلاس 201

   
  اقتصاد عمومی ۱, ( 311180), گروه 1, , شوکا خلیلی آملی, تعداد 9
  کلاس 202

   
  خوردگی در صنایع, ( 311753), گروه 25, , غلامرضا حیدری, تعداد 44
  کلاس 202

   
  زبان تخصصی, ( 311475), گروه 10, , ابوالفضل فرزی, تعداد 35
  کلاس 202

   
  ریز پردازنده و زبان اسمبلی, ( 311241), گروه 1, , سحر کورش نژاد, تعداد 20
  کلاس 203

   
  زبان تخصصی, ( 311215), گروه 1, , علی روئینی, تعداد 22

  کلاس 203

   
  مهندسی محیط زیست, ( 311404), گروه 11, , ابوالفضل فرزی, تعداد 23
  کلاس 201

   
    زبان تخصصی, ( 311230), گروه 10, , محمد حاتمی, تعداد 5

  کلاس 112

   
  اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 1, , زهره حق پناه, تعداد 11
  کلاس 203

   
    ماشین آلات ساختمانی در راهسازی, ( 311870), گروه 10, ,
  آرمین رحیمی, تعداد 29
  کلاس 211

   
  برنامه ریزی تولید, ( 311378), گروه 1, , عاطفه بقائیان, تعداد 37
  کلاس 211

   
    زبان تخصصی, ( 411279), گروه 10, , حبیب الله صفری, تعداد 1
  کلاس 103

   
  تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1, ( 311250), گروه 1, , علی روئینی, تعداد 19
  کلاس 212

   
      اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 16, , محمد حسن بهنام فر, تعداد 23
  کلاس 213