• برنامه امتحانی روز پنجم 09 تیر ماه 1399  جهت ورود به کلاس بر روی نام کلاس کلیک کنید.


   
  8 - 10 11 - 13 14 - 16
  محاسبات عددی, ( 310997), گروه 30, 
  صدیقه سادات حسین نژاد, تعداد 5
   


  کلاس 101
   

  شیمی تجزیه, ( 311023), گروه 20, ,
  مهری السادات اکرامی کاخکی, تعداد 22  کلاس 101


   
  فارسی, ( 31299), گروه 20, ,
  دکتریوسف علی یوسف نژاد, تعداد 33
   

   
  کلاس 101  مدیریت خوردگی و استاندارد, ( 311779), گروه 25, 
  فاطمه غلامی راد, تعداد 26
     کلاس 102


   

  فرآیندهای پتروشیمی, ( 312283), گروه 20,
  محدثه نظری, تعداد 14   
  کلاس 102

  فارسی, ( 31299), گروه 30, 
  حیدرعلی شکاکی, تعداد 10
   


   
  کلاس 102


  محاسبات عددی, ( 310997), گروه 11, 
  زهره رمضانی, تعداد 8

   

  کلاس 103


   
   

  تولید فلزات غیر آهنی, ( 311896), گروه 30, 
  فاطمه سعیدپور, تعداد 13


   

  کلاس 103


   


  فارسی, ( 31299), گروه 1, 
  دکتریوسف علی یوسف نژاد, تعداد 42
   


  کلاس 101


     محاسبات عددی, ( 310975), گروه 11, 
  زهره رمضانی, تعداد 5
   


  کلاس103


   
   
  شیمی تجزیه, ( 311018), گروه 25,
  هری السادات اکرامی کاخکی, تعداد 12
   
   

  کلاس 101

  طرح ریزی واحد های صنعتی, ( 311379), گروه 1,
    ابتین بوستانی, تعداد 30


   
  کلاس103


  برنامه نویسی کامپیوتر, ( 311203), گروه 1,
    فاطمه ساجدی, تعداد 30
   
   

  کلاس 112


   
   
  زبان تخصصی, ( 312277), گروه 25,
  میثاق قمری, تعداد 20
   


   
  کلاس 112

   
  زبان انگلیسی 2, ( 313280), گروه 1, 
  سیدمجید میرزایی, تعداد 31

   
   
  کلاس 112  محاسبات عددی, ( 310975), گروه 1, 
  زهره رمضانی, تعداد 25

   
   
  کلاس 103


   
   
  متره و برآورد پروژه, ( 311825), گروه 11,
  علیرضا رحیمی, تعداد 23
   
   

  کلاس 201
  مهندسی نرم افزار, ( 31306), گروه 1,
  سیده نسیم ربانی, تعداد 24
   

   
  کلاس 201


  محاسبات عددی, ( 310997), گروه 1, 
  صدیقه سادات حسین نژاد, تعداد 8

   
   
  کلاس 101


   
   

  مبانی کامپیوتر و کاربرد آن, ( 10984), گروه 11, 
  جلال امامی, تعداد 7
   

   
   کلاس 202


   
  فارسی, ( 31299), گروه 4, 
  محمد قاسمی فرد, تعداد 30

   
   
   کلاس 202


  ماشین ابزار تولیدی, ( 411287), گروه 11, 
  محمد خوران, تعداد 5
   

   
   کلاس 201


   
   
  ساختمان داده ها, ( 31159), گروه 1, 
  فاطمه ساجدی, تعداد 13  کلاس 203
  تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1, ( 311250), گروه 1,  علی روئینی, تعداد 19


   
  کلاس 203


  ماشینهای افزار تولیدی, ( 111264), گروه 11,
  محمد خوران, تعداد 3
   

   
  کلاس 201


   
   

  گرافیک کامپیوتری (1), ( 413279), گروه 1,
    سیده نسیم ربانی, تعداد 14
   

   
  کلاس 211


   
   
   


  محاسبات عددی, ( 310975), گروه 21, 
  صدیقه سادات حسین نژاد, تعداد 10
   
   

  کلاس 101


   
   
  الکترونیک 1, ( 311218), گروه 1, 
  مهدی نیستانی, تعداد 34


   
  کلاس 212
   
   

  محاسبات عددی, ( 310975), گروه 22, 
  زهره رمضانی, تعداد 9
   

   
  کلاس103

   
   

  شیمی عمومی مهندسی شیمی, ( 311012), گروه 11, 
  ناهید فرزانه, تعداد 8

   
   
  کلاس 213


   
   
   


  روشهای محاسبات عددی, ( 311004), گروه 11, 
  زهره رمضانی, تعداد 1
   

   
  کلاس 103


   
   
  زبان تخصصی, ( 311230), گروه 12,
  میثاق قمری, تعداد 3


   
  کلاس 112
   
   


  مکانیک سیالات ۲, ( 311186), گروه 1,
    امین نباتی, تعداد 11
   

   
  کلاس 202


   
   
   
   

   
   
   

  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی, ( 31155), گروه 1,
    فاطمه ساجدی, تعداد 7
   

   
  کلاس 112


   
   
   
   

   
   
   

  محاسبات عددی, ( 310975), گروه 3, 
  صدیقه سادات حسین نژاد, تعداد 24
   

   
  کلاس 101


   
   
   
   

   
   
   

   


   
پیوند های مفید دسترسی سریع ارتباط با ما
آدرس دانشگاه :
خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵

تلفن تماس :
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸
دورنگار : ۳۷۲۶۶۵۳۹-۰۵۸

پست الکترونیک :
info@esfarayen.ac.ir

فضای مجازی :
university_esfarayen