ثریا غراوی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
دانشجویان
دروس
 • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
 • برنامه نویسی پیشرفته
 • سیستم عامل
 • طراحی زبان های برنامه سازی
 • اصول طراحی کامپایلر
 • آزمون نرم افزار
 • مباحث ویژه
 • نظریه زبان ها و ماشین ها
 • کارگاه کامپیوتر
 • مهندسی نرم افزار
 • روش های رسمی و مهندسی نرم افزار
کامپیوتر هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : کامپیوتر
زمینه پژوهش : کامپیوتر
آخرین محل تحصیل : کارشناسی ارشد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : gharravi@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی30/6/89مهندسی کامپیوترنرم افزاردانشگاه شمس گنید توضیحات
2کارشناسی ارشد30/60/92مهندسی کامپیوترنرم افزاردانشگاه صنعتی شریف توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1An Ear Recognition Method Based on Rotation Invariant Transformed DCTVol.7, No.5, October 2017International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)Fatemeh Hourali, Sorayya Gharravi2088-8708 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1بهینه¬سازی الگوریتم مسیریابی AODV با استفاده از الگوریتم منطق فازی مصرف انرژی در شبکه¬های موردی سیار 8.7.95سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایعثریا غراوی ، فاطمه حورعلیمجتمع فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
2بهینه¬سازی الگوریتم مسیریابی AODV با استفاده از الگوریتم منطق فازی مصرف انرژی در شبکه¬های موردی سیار 8.7.95سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایعثریا غراوی ، فاطمه حورعلیمجتمع فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
3طراحی وب‌سایت فروشگاه کتاب20.7.96سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایعثریا غراوی ، فاطمه حورعلیمجتمع فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
4به کارگیری داده کاوی جهت پردازش اطلاعات شهر الکترونیکی20.7.96سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق، کامپیوتر و صنایعثریا غراوی ، فاطمه حورعلیمجتمع فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
5بهینه¬سازی مصرف انرژی در مسیریابی شبکه¬های حسگر بیسیم براساس فاصله نودها با استفاده از الگوریتم Fuzzy_ AODV15.2.95دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق، دانشگاه آزاد رودسرثریا غراوی، فاطمه حورعلیدانشگاه آزاد رودسر توضیحات
6بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم های فازی متمرکز مورچگان و فازی توزیع شده مورچگان 29.5.94هفتمین کنفرانس ملی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد گنابادثریا غراوی*، فاطمه حورعلیدانشگاه آزاد گناباد توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است