اخبار مجتمع

کسب مقام قهرمانی تیم والیبال دانشگاه و راهیابی به چهارمین المپیاد همگانی دانشجویان سراسر کشور تیم والیبال دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین با قهرمانی در مسابقات دانشگاههای استان موفق به کسب سهمیه چهارمین المپیاد همگانی دانشجویان سراسر کشور گردید. چهار شنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 12:52
راه اندازی رادیو صدای دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین رادیو سپهرآئین،صدای دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین راه اندازی گردید. چهار شنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 10:33
گزارش تصویری بازدید معاون آموزشی وزیر علوم،استاندار خراسان شمالی و مجمع نمایندگان استان از مجتمع آموزش عالی اسفراین معاون آموزشی وزیر علوم با همراهی استاندار خراسان شمالی، مجمع نمایندگان استان،روسای دانشگاههای استان و مسئولین استان و شهرستان ضمن بازدید از مجتمع آموزش عالی اسفراین در همایش توسعه آموزش عالی در استان شرکت کردند. شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 16:21
بازدید معاون آموزشی وزیر علوم،استاندار خراسان شمالی و مجمع نمایندگان استان از مجتمع آموزش عالی اسفراین معاون آموزشی وزیر علوم با همراهی استاندار خراسان شمالی، مجمع نمایندگان استان و مسئولین استان و شهرستان ضمن بازدید از مجتمع آموزش عالی اسفراین در همایش توسعه آموزش عالی در استان شرکت کردند. چهار شنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 12:0
بازدید معاون مدیر کل تربیت بدنی وزارت ومسئول دبیرخانه تربیت بدنی منطقه 9 از دانشگاه اسفراین معاون مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مسئول دبیرخانه تربیت بدنی منطقه ۹ کشور از فضاها و توانمندی های دانشگاه فنی مهندسی اسفراین در حوزه تربیت بدنی بازدید کردند شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 14:8
پورتال مرکز مشاوره کارگاه آموزشی مهارت قاطعیت دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 10:58
پورتال مرکز مشاوره کارگاه آموزشی مدیریت استرس شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 14:1
پورتال مرکز مشاوره کارگاه آموزشی مدیریت استرس شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 13:53
پورتال مرکز مشاوره کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 13:45
پورتال اداره تربیت بدنی چهاردهمین نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 11:35
خبرنامه
انتشارات
دستاورد ها