• امور تربیت بدنی
    نام و نام خانوادگی : علی قربانی شیراز

    مقطع و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مشاوره - مشاوره شغلی

    تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱   داخلی: 227
پیوند های مفید دسترسی سریع ارتباط با ما
آدرس دانشگاه :
خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵

تلفن تماس :
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸
دورنگار : ۳۷۲۶۶۵۳۹-۰۵۸

پست الکترونیک :
info@esfarayen.ac.ir

فضای مجازی :
university_esfarayen