دکتر علی خرسند زاک متولد 1357 در شهر مقدس مشهد می باشد.
وی تحصیلات خود را در رشته ی فیزیک در دوره کارشناسی در دانشگاه بیرجند آغاز کرد و دوره ی کارشناسی ارشد را در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسانید.
ایشان دوره ی دکتری را با کسب بورسیه کامل از دانشگاه یوام کشور مالزی
 ( University Malaya, QS Ranking: In the world=70) آغاز و با درجه ی عالی به پایان رسانید.
وی 2 دوره تکمیلی پسا دکتری را تحت فلوشیپ ستاد توسعه نانوفناوری ایران و سپس با اخذ فلوشیپ از موسسه
Malaysia = Japan International Institute at Technology (MJIIT)
نیز گذراند و در سال 1392 به عنوان عضو هیات علمی در مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شروع به کار کرد.
ایشان در سال 1396 موفق به اخذ مرتبه دانشیاری از هیات ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد شد و اکنون به عنوان عضو هیات علمی رسمی _ قطعی در این مجتمع مشغول به فعالیت می باشد.
خلاصه ای از افتخارات ایشان به شرح ذیل است:
 • قرار گرفتن در لیست دو درصد دانشمند برتر جهان در حوزه ی تحقیقاتی مواد در سال 1399
 • پژوهشگر شایسته تقدیر مجتمع در سال 1398
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر استان در سال 1397
 • استاد نمونه مجتمع در سال 1395
 • پژوهشگر برتر مجتمع در سالهای 1393 و 1394
 • رتبه 1 کشوری در حوزه نانو فیزیک و 103 کشوری در کلیه حوزه ها در دهمین جشنواره برترین های نانو ایران در سال 1394
 • کسب بورسیه کامل تحصیلی از دانشگاه یو_ام مالزی
 • عضویت  در بنیاد استعدادهای درخشان (Bright Sparks) دانشگاه یو_ام مالزی
 • کسب فلوشیپ پسا دکتری در 2 مورد
 • انتشار بیش از 80 مقاله ISI   با حدود  5100 ارجاع
 • h_index:35
 • یک مقاله پر استناد با بیش از 1350 ارجاع
 •  10 مقاله با تعداد ارجاعات بیش از 100 مورد