جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.


8-10 11-13 14-16
مکانیک مواد, ( 311878), گروه 30,, مصطفی دادخواه, تعداد 16
کلاس 101

 
ساختمان داده و الگوریتم ها, ( 313301), گروه 1, , فاطمه ساجدی, تعداد 14
کلاس 101

 
اندیشه اسلامی 1, ( 31293), گروه 10, , محمد جواد طیبی, تعداد 56
کلاس 101

 
اصول شکل دهی مواد2, ( 311909), گروه 30, , فاطمه سعیدپور, تعداد 18
کلاس 102

 
متالوژی فیزیکی مواد 2, ( 311917), گروه 30, , مرتضی حاجی زاده, تعداد 15
کلاس 102

 
ترمودینامیک۱, ( 311176), گروه 10, , مرتضی سعادت طرقی, تعداد 16
کلاس 102

 
عملیات واحد2, ( 311795), گروه 20, کلاس 103, بهگام رحمانی وحید, تعداد 11
کلاس 103

 
زبان تخصصی مکانیک, ( 311296), گروه 10, , حبیب الله صفری, تعداد 26
کلاس 103

 
رباتیک, ( 411286), گروه 10, , حسن غفوریان نصرتی, تعداد 4
کلاس 103

 
مقاومت مصالح, ( 312179), گروه 25,, ابراهیم بخشی زاده, تعداد38
کلاس 112

 
زبان تخصصی مکانیک, ( 311296), گروه 11, , محمد حاتمی, تعداد 12
کلاس 112

 
مقاومت مصالح ۱, ( 311467), گروه 10,, رضا مقصودی, تعداد 28
کلاس 112

 
تکنولوژی فرآیندهای پتروشیمی, ( 311758), گروه 25, , بهگام رحمانی وحید, تعداد 9
کلاس 201

 
سینتیک و طراحی راکتور, ( 311798), گروه 20, , محدثه نظری, تعداد 20
کلاس 201

 
مهندسی محیط زیست, ( 311404), گروه 10,, ابوالفضل فرزی, تعداد 35
کلاس 201

 
اقتصاد عمومی ۱, ( 311180), گروه 1, , شوکا خلیلی آملی, تعداد 9
کلاس 202

 
خوردگی در صنایع, ( 311753), گروه 25, , غلامرضا حیدری, تعداد 44
کلاس 202

 
زبان تخصصی, ( 311475), گروه 10, , ابوالفضل فرزی, تعداد 35
کلاس 202

 
ریز پردازنده و زبان اسمبلی, ( 311241), گروه 1, , سحر کورش نژاد, تعداد 20
کلاس 203

 
زبان تخصصی, ( 311215), گروه 1, , علی روئینی, تعداد 22

کلاس 203

 
مهندسی محیط زیست, ( 311404), گروه 11, , ابوالفضل فرزی, تعداد 23
کلاس 201

 
  زبان تخصصی, ( 311230), گروه 10, , محمد حاتمی, تعداد 5

کلاس 112

 
اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 1, , زهره حق پناه, تعداد 11
کلاس 203

 
  ماشین آلات ساختمانی در راهسازی, ( 311870), گروه 10, ,
آرمین رحیمی, تعداد 29
کلاس 211

 
برنامه ریزی تولید, ( 311378), گروه 1, , عاطفه بقائیان, تعداد 37
کلاس 211

 
  زبان تخصصی, ( 411279), گروه 10, , حبیب الله صفری, تعداد 1
کلاس 103

 
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1, ( 311250), گروه 1, , علی روئینی, تعداد 19
کلاس 212

 
    اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 16, , محمد حسن بهنام فر, تعداد 23
کلاس 213