جهت ورود به جلسه امتحان بر روی شماره کلاس کلیک نمایید.


8-10 11-13 14-16
تعامل انسان و کامپیوتر, ( 311476), گروه 1, محسن محمدی, تعداد 34

کلاس 101
اصول طراحی کامپایلر, ( 311243), گروه 1, , فتانه نودهی, تعداد 36

کلاس 101
طراحی الگوریتم ها, ( 31166), گروه 1, کلاس 101, فاطمه ساجدی, تعداد 25

کلاس 101
فیزیک۲, ( 30959), گروه 10,  آسیه محمد نژاد, تعداد 41

کلاس 102
ریاضی مهندسی, ( 311977), گروه 30, , مرتضی حاجی زاده, تعداد 25

کلاس 102
طراحی الگوریتمها, ( 413179), گروه 1, , فاطمه ساجدی, تعداد 7

کلاس 101
فیزیک۲, ( 30959), گروه 1,  مهدی قاسمی فرد, تعداد 50

کلاس 103

سرامیک ها و دیرگدازها, ( 311903), گروه 30, 
میثاق قمری, تعداد 12


کلاس 103
دانش خانواده و جمعیت, ( 311367), گروه 10, , سیدعقیل نسیمی, تعداد 28

کلاس 102
ترمودینامیک ۲, ( 311183), گروه 10,  امین نباتی, تعداد 21

کلاس 112
اصول مهندسی سطح, ( 311901), گروه 30, غلامرضا حیدری, تعداد 9

کلاس 112
دانش خانواده و جمعیت, ( 311367), گروه 25, , معصومه کرامتی, تعداد 13

کلاس 103
ماشینهای کنترل عددی, ( 11005), گروه 10, , محمد خوران, تعداد 7

کلاس 201
دینامیک, ( 311173), گروه 10, , مهدی شریف نیای دیزبنی, تعداد 20

کلاس 201
روش های اجرای گود و سازه نگهبان, ( 311932), گروه 10, , آرمین رحیمی, تعداد 19

کلاس 112
فیزیک۲, ( 30959), گروه 20,  پروین عنایتی, تعداد 54

کلاس 202
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن, ( 10984), گروه 10, , جلال امامی, تعداد 3

کلاس 202
دانش خانواده و جمعیت, ( 311367), گروه 2, , سیدعقیل نسیمی, تعداد 29

کلاس 102
ماشینهای افزاریونیورسال۱, ( 111261), گروه 10, , ابراهیم بخشی زاده, تعداد 1

کلاس 203
ریاضی مهندسی, ( 310974), گروه 20, , صدیقه عباسی, تعداد 39

کلاس 203
دانش خانواده و جمعیت, ( 311367), گروه 36, , سیدعقیل نسیمی, تعداد 1

کلاس 102
استاتیک, ( 311399), گروه 10, , مرتضی دیرانلو, تعداد 35

کلاس 211
عملیات واحد1, ( 311794), گروه 20, , ابوالفضل جمعه کیان, تعداد 19

کلاس 211
 
مهندسی پی, ( 311818), گروه 10,  مرتضی دیرانلو, تعداد 25

کلاس 212
متالوژی مکانیکی, ( 311764), گروه 25, , جواد اسماعیل زاده, تعداد 42

کلاس 212
 
فیزیک۲, ( 30959), گروه 30, , مژده روئین فرد, تعداد 54

کلاس 213
طراحی اجزاء ماشین 2, ( 411178), گروه 10,, یوسف لعل بهرامپور, تعداد 5

کلاس 213
 
فیزیک۲, ( 30959), گروه 2, , مهدی قاسمی فرد, تعداد 49

کلاس 103
مکانیک سیالات, ( 311819), گروه 10, , رضا مقصودی, تعداد 19

کلاس 303
 
مباحث ویژه 1, ( 311724), گروه 2,  نسرین روشنی, تعداد 27

کلاس 303
تحقیق در عملیات 1, ( 311369), گروه 1, , ابتین بوستانی, تعداد 46

کلاس 304
 
فیزیک۲, ( 30959), گروه 3, , میثم ایزی, تعداد 49

کلاس 304
ماشین های الکتریکی 1, ( 311222), گروه 1, , هادی قمری, تعداد 19

کلاس 305
 
طراحی سیستم های ریزپردازنده ای, ( 311630), گروه 1,  سحر کورش نژاد, تعداد 24

کلاس 311
طراحی و تحلیل راکتورهای بستر سیال, ( 512292), گروه 20, , صدیقه عباسی, تعداد 4

کلاس 311
 
استاتیک, ( 311399), گروه 11, , ناصر چراقی, تعداد
32

کلاس 312
ریاضی مهندسی, ( 310974), گروه 21, , مرتضی حاجی زاده,
تعداد 27

کلاس 312
 
فیزیک۲, ( 30959), گروه 4, , میثم ایزی, تعداد 24

کلاس 304