• مناقصه ها و مزایده های مجتمع
  مناقصه یک مرحله ای مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین  به نام خدا

  مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در نظر دارد کلیه ی فعالیت های خدماتی و پشتیبانی سال ۹۶ را به یکی از شرکت های صلاحیت دار خدماتی از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای واگذار نماید.

  زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ لغایت ۹۵/۱۲/۱۵

  قبول پیشنهادات : تا پایان وقت اداری ۹۵/۱۲/۲۵

  زمان گشایش پاکت ها : ۹۵/۱۲/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در محل مجتمع 

  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال 

  نوع سپرده : به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین و یا واریز نقدی به حساب شماره ۴۴۴۲۷۸۹۵۱ بانک تجارت شعبه امام خمینی اسفراین در وجه مجتمع آموزش عالی .کلیه اشخاص حقوقی جهت دریافت اسناد مناقصه با داشتن معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۷۱۱۸۰۵۰۰۴ شناسه ۷۸۳۵۶۶۲۹۳۶۱۵۰۴۹۲۸ بانک ملی شعبه امام خمینی اسفراین به آدرس زیر مراجعه نمایند.

  آدرس : اسفراین ، بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

  توجه : پرداخت هزینه دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد . ش ۷۲۹۵-۷

درباره ما ...

 • شهرستان اسفراین به لحاظ امکانات فنی-مهندسی و صنعتی دارای جایگاهی ویژه و زمینه مساعد توسعه علمی می­ باشد.اهم وظایف و رسالت­ های ارزشمند و آینده­ ساز این دانشگاه را آموزش، پژوهش، تولید علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، رفع نیازهای کشور با توجه به فضاهای صنعتی حاضر در شهرستان، ارتقاء و توسعه بنیادهای علمی، فرهنگی و صنعتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تشکیل می­ دهد.تحقق این اهداف اساسی وابسته به حضور اعضای هیات علمی توانمند از نظر علمی و فرهنگی، متخلّق به اخلاق علمی و دانشگاهی، دارای انگیزه و نگرش فکری تکامل­ یافته در جهت ارتقاء جایگاه دانش در سطح ملی و بین المللی و آماده ارائه خدمت به جامعه می باشد. لذا مجتمع آموزش عالی اسفراین بر آن است تا در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء این نقش و رسالت اساسی، اعضاء هیات علمی مورد نیاز خود را از بین فرهیختگان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه­های معتبر داخل و خارج کشور که به صورت تمام­ وقت در خدمت دانشگاه باشند،  استخدام  نماید .
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵