اخبار مجتمع

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته آموزش و معرفی و تجلیل از برگزیدگان آموزشی مجتمع آموزش عالی اسفراین با حضور ریاست محترم و اعضا هیات رئیسه مراسم بزرگداشت هفته آموزش و تجلیل از برگزیدگان حوزه ی آموزش مجتمع آموزش عالی اسفراین برگزار گردید. یکشنبه 1 خرداد 1401 ساعت 14:17
اجرای برنامه درهای باز و بازدید دانش آموزان از مجتمع آموزش عالی اسفراین بازدید دانش آموزان مقاطع متوسطه اول از مجتمع آموزش عالی اسفراین به مناسبت هفته مشاغل یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 ساعت 12:45
انتخاب مرکز مشاوره دانشجویی مجتمع آموزش عالی اسفراین به‌عنوان «مرکز مشاوره برتر کشوری» در سال 1400 در سی و سومین گردهمایی سالیانه روسای مراکز و کارشناسان و مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور، مرکز مشاوره دانشجویی مجتمع آموزش عالی اسفراین عنوان مرکز مشاوره برتر کشوری را کسب نمود شنبه 31 اردیبهشت 1401 ساعت 11:56
پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی اسفراین در سال تحصیلی 02-1401 چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401 ساعت 10:56
حضور دوباره دانشجویان در دانشگاه و از سرگیری آموزش حضوری در مجتمع آموزش عالی اسفراین اسکان دانشجویان در سراهای دانشجوئی و بازگشت شور و نشاط به محیط دانشگاه دوشنبه 29 فروردین 1401 ساعت 14:15
پورتال اداره تربیت بدنی آبشار پله کانی آق سو یکشنبه 1 خرداد 1401 ساعت 15:31
پورتال اداره تربیت بدنی پسران مجتمع آموزش عالی اسفراین بر فراز سالوک یکشنبه 1 خرداد 1401 ساعت 14:56
پورتال اداره تربیت بدنی دره چهار بید میزبان دانشجویان مجتمع آموزش عالی اسفراین یکشنبه 1 خرداد 1401 ساعت 14:39