• برنامه امتحانی روز اول 1400/04/01
   

  جهت ورود به جلسه امتحان بر روی شماره کلاس کلیک نمایید.


  8-10 11-13 14-16
  تعامل انسان و کامپیوتر, ( 311476), گروه 1, محسن محمدی, تعداد 34

  کلاس 101
  اصول طراحی کامپایلر, ( 311243), گروه 1, , فتانه نودهی, تعداد 36

  کلاس 101
  طراحی الگوریتم ها, ( 31166), گروه 1, کلاس 101, فاطمه ساجدی, تعداد 25

  کلاس 101
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 10,  آسیه محمد نژاد, تعداد 41

  کلاس 102
  ریاضی مهندسی, ( 311977), گروه 30, , مرتضی حاجی زاده, تعداد 25

  کلاس 102
  طراحی الگوریتمها, ( 413179), گروه 1, , فاطمه ساجدی, تعداد 7

  کلاس 101
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 1,  مهدی قاسمی فرد, تعداد 50

  کلاس 103

  سرامیک ها و دیرگدازها, ( 311903), گروه 30, 
  میثاق قمری, تعداد 12


  کلاس 103
  دانش خانواده و جمعیت, ( 311367), گروه 10, , سیدعقیل نسیمی, تعداد 28

  کلاس 102
  ترمودینامیک ۲, ( 311183), گروه 10,  امین نباتی, تعداد 21

  کلاس 112
  اصول مهندسی سطح, ( 311901), گروه 30, غلامرضا حیدری, تعداد 9

  کلاس 112
  دانش خانواده و جمعیت, ( 311367), گروه 25, , معصومه کرامتی, تعداد 13

  کلاس 103
  ماشینهای کنترل عددی, ( 11005), گروه 10, , محمد خوران, تعداد 7

  کلاس 201
  دینامیک, ( 311173), گروه 10, , مهدی شریف نیای دیزبنی, تعداد 20

  کلاس 201
  روش های اجرای گود و سازه نگهبان, ( 311932), گروه 10, , آرمین رحیمی, تعداد 19

  کلاس 112
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 20,  پروین عنایتی, تعداد 54

  کلاس 202
  مبانی کامپیوتر و کاربرد آن, ( 10984), گروه 10, , جلال امامی, تعداد 3

  کلاس 202
  دانش خانواده و جمعیت, ( 311367), گروه 2, , سیدعقیل نسیمی, تعداد 29

  کلاس 102
  ماشینهای افزاریونیورسال۱, ( 111261), گروه 10, , ابراهیم بخشی زاده, تعداد 1

  کلاس 203
  ریاضی مهندسی, ( 310974), گروه 20, , صدیقه عباسی, تعداد 39

  کلاس 203
  دانش خانواده و جمعیت, ( 311367), گروه 36, , سیدعقیل نسیمی, تعداد 1

  کلاس 102
  استاتیک, ( 311399), گروه 10, , مرتضی دیرانلو, تعداد 35

  کلاس 211
  عملیات واحد1, ( 311794), گروه 20, , ابوالفضل جمعه کیان, تعداد 19

  کلاس 211
   
  مهندسی پی, ( 311818), گروه 10,  مرتضی دیرانلو, تعداد 25

  کلاس 212
  متالوژی مکانیکی, ( 311764), گروه 25, , جواد اسماعیل زاده, تعداد 42

  کلاس 212
   
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 30, , مژده روئین فرد, تعداد 54

  کلاس 213
  طراحی اجزاء ماشین 2, ( 411178), گروه 10,, یوسف لعل بهرامپور, تعداد 5

  کلاس 213
   
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 2, , مهدی قاسمی فرد, تعداد 49

  کلاس 103
  مکانیک سیالات, ( 311819), گروه 10, , رضا مقصودی, تعداد 19

  کلاس 303
   
  مباحث ویژه 1, ( 311724), گروه 2,  نسرین روشنی, تعداد 27

  کلاس 303
  تحقیق در عملیات 1, ( 311369), گروه 1, , ابتین بوستانی, تعداد 46

  کلاس 304
   
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 3, , میثم ایزی, تعداد 49

  کلاس 304
  ماشین های الکتریکی 1, ( 311222), گروه 1, , هادی قمری, تعداد 19

  کلاس 305
   
  طراحی سیستم های ریزپردازنده ای, ( 311630), گروه 1,  سحر کورش نژاد, تعداد 24

  کلاس 311
  طراحی و تحلیل راکتورهای بستر سیال, ( 512292), گروه 20, , صدیقه عباسی, تعداد 4

  کلاس 311
   
  استاتیک, ( 311399), گروه 11, , ناصر چراقی, تعداد
  32

  کلاس 312
  ریاضی مهندسی, ( 310974), گروه 21, , مرتضی حاجی زاده,
  تعداد 27

  کلاس 312
   
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 4, , میثم ایزی, تعداد 24

  کلاس 304