چهار شنبه 16 بهمن 1398 ساعت 16:8 - تعداد بازدید : 2891 چاپ خبر
اخبار دانشگاه عملکرد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه منتشر شد.
کسب رتبه نخست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در یکی از شاخص های قراردادهاى ارتباط با صنعت و جامعه در بین 83 دانشگاه و مرکز علمی کشور


ارتباط ميان صنعت و دانشگاه موضوعی است که در سال های اخير بسيار موردتوجه قرارگرفته اســت. آمارهای موجود در خصــوص قراردادهای ارتباط صنايع و دســتگاه های اجرايی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور خوشبختانه رشد اين آمارها را نشان می دهد. در سال های اخير تفاهم نامه هايی ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و ساير وزارتخانه ها و دستگاه های اجرايی امضا و همکاری های خوبی آغازشــده اســت که نتيجه ی آن واگــذاری پروژه های تحقيقاتی به مراکز علمی، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور بوده است. اعضای هيئت علمی به عنوان مجری اصلی اين پروژه ها نقش تأثيرگذاری در به حرکت درآوردن چرخه ی ارتباط با صنعت و اقتصاد کشور ايفا کرده اند.
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین و بنا بر گزارش اعلام شده از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  تدوين و ابلاغ طرح تحول همکاری دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی و فناوری با جامعه و صنعت، شناسايی و مستندسازی دســتاوردهای ويژه و منحصربه فرد دانشگاه ها در حوزه ارتباط با صنعت و دانشــگاه در ســال های 1396 ،1397 و 1398 ، توسعه و ســاماندهی دوره های مهارت آموزی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جهت افزايش توانايی فارغ التحصيلان و تسهيل در اشــتغال آن ها، رصد اشتغال دانش آموختگان دانشــگاهی، حمايت از ايجاد ساختارهای هدايت شغلی و کاريابی تخصصی در دانشگاه ها، ازجمله برنامه های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به منظور افزايش ارتباط صنعت و دانشگاه در سال های اخير بوده است.
 
دکتر مرتضی سعادت طرقی ،رئیس گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در این خصوص افزود:رتبه بندی و ارزيابی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور باهدف ايجاد فضای رقابت می تواند کمک شــايانی در راســتای تعالی نظام آموزشی کشور و همچنين افزايش و ارتقاء دانشــگاه ها در سطح جهان نمايد. از همين رو پايش وضعيت قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه ها و مراکز آموزش علی کشور در سال 1397 با تعریف  17 شاخص آغاز شد. با توجه به نتايج و بازخوردهای مناسب سال 1397، در سال 98 باهدف ارزيابی دقيق تر، دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف، اقدام به بازبينی و تعريف دقيق شاخص ها اقدام نمود که در نهایت 40 شاخص تعریف گردید.
 
ایشان با اشاره به اینکه بنا بر گزارش اعلام شده از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری،  مجتمع آموزش عالی اسفراین در بخش شاخص " تعداد کلیه پرسنل فعال در قراردادهاى ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا/تعداد قراردادهاى ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا" رتبه نخست را در بین 83 دانشگاه و مراکز علمی پژوهشی کشور کسب کرده است.

این عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین در ادامه افزود: در این گزارش در مورد شاخص " اثر بخشی در راستای انجام مسئوليت‌های اجتماعی و مشارکت در بهبود شرايط اقتصادی و اجتماعی منطقه و کشور" دستاورد های مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شامل: انجام طرح‌هاى کوآپ و آموزش دانشجویان در صنایع و همچنین اجراى طرح امداد ( افزایش مهارت دانش و اشتغال پذیرى دانشجویان) به عنوان اقداماتی مهم و اثرگذار مطرح گردیده است.

 
 
 
 
 
منبع: 
نوشته شده توسط: روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
کلمات کلیدی: 

اخبار مرتبط

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته آموزش و معرفی و تجلیل از برگزیدگان آموزشی مجتمع آموزش عالی اسفراین با حضور ریاست محترم و اعضا هیات رئیسه مراسم بزرگداشت هفته آموزش و تجلیل از برگزیدگان حوزه ی آموزش مجتمع آموزش عالی اسفراین برگزار گردید.
اجرای برنامه درهای باز و بازدید دانش آموزان از مجتمع آموزش عالی اسفراین بازدید دانش آموزان مقاطع متوسطه اول از مجتمع آموزش عالی اسفراین به مناسبت هفته مشاغل
انتخاب مرکز مشاوره دانشجویی مجتمع آموزش عالی اسفراین به‌عنوان «مرکز مشاوره برتر کشوری» در سال 1400 در سی و سومین گردهمایی سالیانه روسای مراکز و کارشناسان و مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور، مرکز مشاوره دانشجویی مجتمع آموزش عالی اسفراین عنوان مرکز مشاوره برتر کشوری را کسب نمود
پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی اسفراین در سال تحصیلی 02-1401


آخرین اخبار
پربازدید ترین ها