•         ----------------------
 • شرح وظایف و اختیارات مسئول حوزه ریاست


  1)ايجاد ارتباط اداري بين رياست دانشگاه و واحدهاي متبوع اعم از شفاهي، كتبي و پيگيري آن‌ها؛


  2)نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و صدور نامه‌هاي متضمن نظرات و دستورات رئيس دانشگاه به واحدهاي مختلف؛

   
  3)نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها، دعوتنامه‌هاي صادره و آئین‌نامه‌ها؛

   
  4)نظارت بر اجراي دستورات رئيس دانشگاه، ابلاغ دستورات صادره رئيس دانشگاه به افراد، مؤسسات و واحدهاي تابعه؛

   
  5)پاسخگویی و رسيدگي به مشكلات ارباب رجوع واحدهاي مختلف دانشگاه؛

   
  6)نظارت بر تنظيم برنامه‌هاي کاري و ملاقات رئيس دانشگاه، دعوت افراد به منظور تشكيل جلسات و کميسيون‌ها و نشست‌ها؛

   
  7)نظارت بر تنظيم صورت‌جلسات حوزۀ رياست و ابلاغ آن‌ها به واحدهاي ذي‌ربط و پيگيري مصوبات جلسات مذکور؛

   
  8)نظارت بر انجام امور اداري و اجرائی هيئت‌ها و شوراي دانشگاه، کميسيون‌هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن‌ها به  واحدهاي  ذيربط؛

   
  9)نظارت بر مكاتبات، تهيۀ دستور جلسه، تدوين و تنظيم مصوبات هيئت امنای دانشگاه؛

   
  10)آماده‌سازی جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه؛

   
  11)نظارت بر تنظیم و انتشار اطلاعات و آمار و مصوبات جلسات هیئت امنا، هیئت رئیسه و شورای دانشگاه در قالب کتاب‌های  سیاسی دانشگاه و سایر کتابچه‌ها (اعضای هیئت علمی ورشته‌های موجود)؛

   
  12)نظارت و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان ریاست دانشگاه و مدیریت‌هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس فعالیت می‌کنند و هماهنگی برفعالیت‌های آنها؛

   
  13)نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت رئیسه از طرف رئیس دانشگاه؛

   
  14)نظارت بر تهیه پیش‌نویس احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه و نظارت بر آغاز و اتمام مدت مدیریت‌های دانشگاه

   
  15)ارائۀ مشورت‌های لازم به رئیس دانشگاه در زمینه‌های مختلف.


   
 • شرح وظایف واحد روابط عمومی و اطلاع‌رسانی


  - هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتها و عملیات مربوط به روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه

  - نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی

  - طراحی و نظارت بر اجرای فعالیتهای ارتباطی و تبلیغی کلان سازمان

  - برقراری ارتباط با سایر ادارات، موسسات و ارگانهای دولتی بمنظور هماهنگی و تنظیم برنامه های انتشاراتی، پذیرایی ها، ملاقاتها،کنفرانسها و سمینارها در چارچوب اهداف سازمان

   -  پاسخگویی لازم ومقتضی به مطبوعات و رسانه ها درخصوص سوالات یا ابهامات مطروحه دررابطه با سازمان مربوطه

  -  برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و سازمانهای فرهنگی در سطح کشور در جهت استفاده از امکانات و تجارب آنان در پیش برداهداف دانشگاه

   -   انتخاب خلاصه مطالب جراید و آماده نمودن آن جهت مطالعه مقامات مافوق

  - انجام مطالعات افکارسنجی درخصوص برنامه ها و فعالیتهای سازمان متبوع

  - جمع آوری اطلاعات لازم جهت بررسی و پیگیری نسبت به موضوعات ارجاعی از طرف مقام مافوق

  - شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز

  - نظارت بر اجرای کلیه امور مطبوعاتی، سمعی و بصری و رسانه ای سازمان متبوع با توجه به اختیارات تفویضی

  - انجام امور مربوط به تشریفات و استقبال از میهمانان

  - تهیه ، تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه روابط عمومی

  - مدیریت محتوی پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک دانشگاه به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه

  - ارتباط مستقیم و مستمر با مسئولان و ارائه نظر مشورتی به منظور اتخاذ روش های اجرایی مطلوب و تدوین طرحها و برنامه های اجرایی و ارتباطی متناسب

  - ارتباط مستقیم با مخاطبان، ارباب رجوع سازمان و جامعه و فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل میان مردم و مسئولان سازمان از طریق برگزاری  ملاقات عمومی،
  مصاحبه با رسانه های گروهی ، سخنرانیها، سفرها ، بازدیدها و سایر فنون برحسب مورد

  - ارتباط مستمر با جراید، خبرگزاری ها و رسانه های گروهی