•  
    دانشکده مواد و شیمی

    در تمام دوران بشری پیشرفت فناوری ها همواره در راستای فرآیندهایی صورت می گیرد که منجر به شناخت، تغییر و یا بازآرایی مواد می­ گردد که امروزه در علومی از قبیل مهندسی مواد و مهندسی شیمی به طور تخصصی به آن پرداخته می­ شود. مهندسی مواد علم گسترده­ ای است که در آن به کمک آگاهی و کشف ارتباط ریز ساختارها و خواص مواد، طراحی و مهندسی مواد نوین انجام می شود و در علم مهندسی شیمی تبدیل مواد به یکدیگر، جداسازی آمیزه ها، اختلاط مواد و پدیده های انتقال مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به گستردگی و توسعه صنایع فولاد، پتروشیمی و پلیمر در کشور و نقش اساسی و زیر بنایی این صنایع در توسعه اقتصادی کشور، اهمیت این علوم دو چندان می گردد. در کنار ساخت و توسعه صنایع مدرن شیمیایی، نیاز مبرم این صنایع به مهندسان ایمنی صنعتی به منظور حصول اطمینان از صحت تعمیرات و اصلاحات انجام شده و حفظ و حراست دستگاه ها در مقابل خوردگی، حوادث نا خواسته و  احتراق به خوبی احساس می­ گردد.

    گروه مهندسی مواد، مهندسی شیمی و مهندسی ایمنی مجتمع فنی مهندسی آموزش عالی اسفراین از سال 1391 شروع به کار کرده و افتخار داشته است با 12 عضو هیئت علمی و تکیه بر آزمایشگاه و کارگاه های مجهز آموزشی و تحقیقاتی به تربیت متخصصین این صنایع (مهندسی مواد، مهندسی شیمی و مهندسی ایمنی) بپردازد. تا کنون از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و کمیته­ های تحقیقاتی این گروه مقالات ارزشمندی در مجلات شناخته شده جهانی منتشر شده و یا در مجامع علمی بین‌المللی ارائه گشته است.