Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse ریاستریاست
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست مجتمع
روسای پیشین مجموعه
حوزه ریاست و روابط عمومی
ارتباط مستقیم با ریاست
اداره حراست
گروه نظارت و ارزیابی
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
Collapse مدیریت  فرهنگی و اجتماعیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
پورتال فرهنگی
Collapse مدیریت حقوقیمدیریت حقوقی
قوانین و مقررات مدیریت حقوقی
مناقصه ها و مزایده ها
Collapse دبیرخانه جذب هیات علمیدبیرخانه جذب هیات علمی
شرایط عمومی و اختصاصی
Collapse معاونت آموزش ، پژوهش و دانشجوییمعاونت آموزش ، پژوهش و دانشجویی
معاونت
Collapse مدیر امور پژوهشی و فناوریمدیر امور پژوهشی و فناوری
امور پژوهشی و فناوری
واحد انفورماتیک
پژوهشکده دانشجویی
Collapse دفتر استعدادهای درخشاندفتر استعدادهای درخشان
Collapse نخبگاننخبگان
آیین نامه نخبگان
Collapse آیین نامه هاآیین نامه ها
تحصیل همزمان در دو رشته
دانشجوی نمونه
Collapse پذیرش ارشد بدون آزمونپذیرش ارشد بدون آزمون
آیین نامه وزارت
فرم رتبه 15 درصد
Collapse آزمایشگاه مرکزی (تحقیقاتی)آزمایشگاه مرکزی (تحقیقاتی)
Collapse آیین نامه ها و فرم های آزمایشگاهآیین نامه ها و فرم های آزمایشگاه
آیین نامه ها
فرم ها
معرفی کارکنان
انتشارات مجتمع
Collapse مدیر دانشجوییمدیر دانشجویی
پورتال امور دانشجویی
پورتال اداره تربیت بدنی
Collapse مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلیمدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
پورتال امور آموزش
Collapse مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجوییمرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی
پورتال مرکز بهداشت
Collapse  کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
پورتال کتابخانه مرکزی
دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی
Collapse ریاست آزمایشگاه و کارگاه هاریاست آزمایشگاه و کارگاه ها
پورتال آزمایشگاه ها و کارگاه ها
Collapse معاونت اداری و مالیمعاونت اداری و مالی
معاونت
مدیریت طرح و برنامه
Collapse مدیر امور اداری و پشتیبانیمدیر امور اداری و پشتیبانی
اداره کارگزینی و رفاه
مدیر امور مالی
Collapse سامانه های داخلیسامانه های داخلی
سیستم اتوماسیون انبار
سامانه منابع انسانی
سیستم کارتابل اداری
Collapse دانشکده ها دانشکده ها
مکانیک و عمران
برق و کامپیوتر
مواد و شیمی
Collapse درباره مجتمعدرباره مجتمع
معر فی مجتمع
معرفی شهرستان
گالری تصاویر
کلیپ دانشگاه
تماس با ما
انتقادات و پیشنهادات
Collapse آموزش مجازی و برنامه امتحاناتآموزش مجازی و برنامه امتحانات
کلاس های مجازی(آنلاین)
برنامه روزانه کلاس های آنلاین
سامانه مدیریت آموزش الکترنیکی (LMS)
برنامه امتحانات
برنامه حضور اساتید
برنامه حضور اساتید حق التدریس