لیست شماره های مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

جهت ارتباط با مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

با شماره تلفن
4-37266531-058

تماس گرفته و داخلی مورد نظر شماره گیری نمائید

فکس: 37266539-058


 
نام واحد نام مسئول شماره داخلی شماره مستقیم
حوزه ریاست
دفتر ریاست آقای میرزائی 213  
کارشناس حراست   246  
نظارت و ارزیابی آقای دکتر خوران 273  
مدیریت فرهنگی آقای دکتر دارابی 234  
کارشناس فرهنگی آقای مقصودی 282  
مدیریت حقوقی،قراردادها و پاسخگویی به شکایات آقای دکتر بهنام فر 233  
دبیرخانه جذب هیأت علمی خانم دکتر خالقیان 215  
کارشناس دبیرخانه جذب هیأت علمی آقای صفایی 215  
دفتر نهاد رهبری آقای امینی فر 263  
نگهبانی نگهبانی مرکزی 218  
نگهبانی نگهبانی مرکزی 285  
رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آقای رحمانی 220  
حوزه معاونت آموزش، پژوهش و دانشجویی
دفتر معاونت خانم شریفیان 243  
مدیریت پژوهش آقای دکتر احمدی 262  
کارشناس امور پژوهش آقای جعفری 262  
کارشناس واحد فناوری اطلاعات خانم رضایی 245  
کارشناس واحد فناوری اطلاعات آقای عباسی 245  
کارشناس واحد فناوری اطلاعات آقای رحیمی 289  
کارشناس واحد انفورماتیک آقای حیدری 254  
مدیریت امور دانشجویی آقای شیرازی 227  
کارشناس آقای قربان زاده 206  
کارشناس آقای دانایی 206  
کارشناس خانم خانی 206  
کارشناس آقای شجاعی 278  
اموردانشجوئی(خوابگاه) آقای محمدی بزنج 229  
خوابگاه خواهران   283  
خوابگاه برادران   236  
رئیس اداره تربیت بدنی آقای رمضانی 281  
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر پدیداران 238  
کارشناس ارشد آموزش آقای عصمتی 278  
کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان) خانم قربانی 221  
کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان) آقای منفردی 221  
کارشناس آموزش آقای نوری 224  
کارشناس آموزش آقای خادمی 222  
کارشناس آموزش آقای نوری 223  
کارشناس امور کلاس ها خانم علی محمدی، خانم احمدآبادی 279  
مدیریت مشاوره و سلامت خانم دکتر جوادی علمی 240  
کارشناس مشاوره خانم مقدسی، خانم جهانی 235  
آزمایشگاه مرکزی آقای ایمانی 239  
مدیر گروه برق، کامپیوتر و صنایع آقای دکتر کربلایی 260  
مدیرگروه مکانیک و عمران و علوم مهندسی آقای دکتر شریفی نیا 225  
مدیر گروه مواد و شیمی و ایمنی صنعتی آقای دکتر حاجی زاده 205  
مدیریت ارتباط با صنعت آقای دکتر بوستانی 272  
کارشناس ارتباط با صنعت آقای ساجدی 272  
کتابخانه مرکزی خانم حسن پور 242  
کارگاه جوش آقای میلانلوئی 231  
کارگاه ریخته گری آقای چوپانی 275  
کارگاه ماشین ابراز آقای جهانیان 231  
آزمایشگاه فیزیک و مدار آقای ایزی 237  
آزمایشگاه برق خانم حسین پور 237  
حوزه معاونت اداری و مالی
دفتر معاونت خانم شریفیان 243  
مدیر طرح و برنامه آقای دکتر دیرانلو 252  
مدیریت امور مالی آقای گیلاسی 207  
کارشناس مالی آقای عفتی 209  
کارشناس مالی آقای مهدیان فر 211  
کارشناس مالی خانم عصمتی 208  
کارشناس طرح و برنامه آقای پورحسین 271  
مدیریت اداری آقای صارمی 247  
 اداره کارگزینی آقای کاووسی 214  
کارشناس امور کارگزینی خانم محمدی 214  
کارپردازی آقای ایزدی 265  
کارشناس کارپرداز آقای رشیدی مقدم 265  
امین اموال آقای زراعتکار 266  
انباردار آقای براتی 266  
اداره امور عمومی و تدارکات آقای رامشک 210  
دبیرخانه مرکزی خانم وثوقی  251 37266539
حوزه هیأت علمی
هیأت علمی خانم دکتر اکرامی 258  
هیأت علمی خانم دکتر باقری 249  
هیأت علمی خانم دکتر بقائیان 269  
هیأت علمی آقای دکتر محمدی 256  
هیأت علمی آقای دکتر خرسند 219  
هیأت علمی خانم دکتر سعیدپور 257  
هیأت علمی خانم دکتر عباسی 255  
هیأت علمی آقای دکتر قمری 248  
هیأت علمی آقای دکتر قاسمی فرد 248  
هیأت علمی آقای دکتر کربلائی 261  
هیأت علمی خانم دکتر گرایلو 258  
هیأت علمی خانم دکتر ژرفی 286  
هیأت علمی خانم دکتر قاسم آبادی 249  
هیأت علمی خانم دکتر نظری 268  
هیأت علمی خانم دکتر حورعلی 249  
هیأت علمی آقای دکتر رحمانی وحید 284  
هیأت علمی خانم دکتر بقائیان 257  
هیأت علمی آقای دکتر نایب زاده 284  
هیأت علمی آقای دکتر اسماعیل زاده 241  
هیأت علمی خانم دکتر جمیلی 267  
هیأت علمی خانم دکتر متولی حقیقی 257  
هیأت علمی آقای دکتر مقصودی 270  
هیأت علمی آقای دکتر خزائی 270  
هیأت علمی آقای دکتر عابدی 268  
هیأت علمی آقای دکتر کیان 254  
هیأت علمی خانم دکتر کرامتی 267  
هیأت علمی آقای دکتر حیدری 241