اصول، تئوری و تحلیل در موتورهای احتراق داخلی


امروزه موتورهای احتراق داخلی بعلت مزایا و توانایی های فراوانی که دراند بطور گسترده جهت تولید توان الکترونیکی، مکانیکی و حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند اما حجم زیادی از انرژی سوخت آنها بصورت حرارت اتلافی از اگزوز خارج می شود. پژوهشگران نشان داده اند داده اند که حرارت ایجاد شده از فرایند احتراق در موتورهای احتراق داخلی می تواند بیش از 30 تا 40 درصد آن در طریق اگزوز به محیط وارد شود. علاوه بر اتلاف انرژی کازهای اگزوز موجب آلایندگی شدید در محیط شده و از این رو نیاز مبرم به سوخت های پاک را بیش از پیش نمایان می سازد.

کتاب حاضر با عنوان ٌتئوری، اصول و تحلیل در موتورهای احتراق داخلی ٌ به معرفی انواع موتورهای احتراق داخلی پرداخته و به بررسی آلاینده های موجود، سوخت های جایگزین، تحلیل های انرژی و ترمودینامیکی برای سیکل های محتلف موتور پرداخته است. بعلاوه در این کتاب تکنولوژی های نوین از جمله کاربرد نانو تکنولوژی، فیول سل ها، ترموالکتریک ژنراتورها و ... در موتورهای احتراق داخلی را به بحص و تحلیل ریاضیاتی گذاشته است که از این رو علاوه برادانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر، این کتاب م یتواند مرجع مناسبی برای مهندسان و پژوهشگرانی باشد که به نحوی در ارتباط با موتورهای احتراق داخلی فعالیت دارند.