اخبار مجتمع

پیام ریاست مجتمع آموزش عالی اسفراین به مناسبت فرا رسیدن روز دانشجو دکتر محمد حاتمی،ریاست مجتمع آموزش عالی با صدور پیامی فرا رسیدن 16 آذر، روز دانشجو را گرامی داشت چهار شنبه 16 آذر 1401 ساعت 12:6
برگزاری آئین اختتامیه هفته تربیت بدنی و تقدیر از برگزیدگان آئین اختتامیه هفته تربیت بدنی در مجتمع آموزش عالی اسفراین با حضور معاونت دانشجوئی،ریاست و همکاران اداره تربیت بدنی و دانشجویان دانشگاه برگزار گردید. سه شنبه 15 آذر 1401 ساعت 11:14
قرارگیری نام عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در فهرست یک درصدِ دانشمندان برتر جهان دکتر محمد حاتمی ریاست مجتمع آموزش عالی اسفراین در جمع یک درصد دانشمندان برتر و نخبگان علمی جهان قرار گرفت. شنبه 28 آبان 1401 ساعت 13:35
انتخابات انجمن های علمی دانشجوئی دانشگاه برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجوئی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در سال تحصیلی 1402-1401 شنبه 21 آبان 1401 ساعت 14:1
قرارگیری نام سه عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در فهرست ۲ درصدِ دانشمندان برتر جهان بر اساس پژوهشی که توسط مجله plos elsevier منتشر شده، فهرست دانشمندان پر استناد در سال ۲۰۲۲ شناسایی و معرفی شدند و سه عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در فهرست دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفتند. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 12:16
پورتال واحد پژوهش و فناوری کارگاه های هفته پژوهش سال 1401 دوشنبه 14 آذر 1401 ساعت 16:48
پورتال واحد پژوهش و فناوری آیین نامه مسابقه های هفته پژوهش سال 1401 دوشنبه 14 آذر 1401 ساعت 16:52
پورتال واحد پژوهش و فناوری هفته ی پژوهش و فناوری سال 1401 دوشنبه 14 آذر 1401 ساعت 17:2
پورتال مرکز مشاوره برگزاری وبینار آموزشی " شخصیت های رنگی " یکشنبه 13 آذر 1401 ساعت 13:47
پورتال مرکز مشاوره برگزاری کارگاه آموزشی " مهارت جرات ورزی و قاطعیت" یکشنبه 13 آذر 1401 ساعت 13:49